top of page

Nedrivning

Vi kan klare alle former for nedrivning af fx stalde, huse og erhvervs bygninger, og vi sørger for at alle krav omkring sortering af affaldet overholdes, og at asbestholdige materialer bortskaffes på den rigtige måde.

Andre byggematerialer bliver enten bortskaffet, eller knust og genanvendt til andre formål.

bottom of page